Poród przedwczesny i jego konsekwencje dla noworodka25 lipca, 2016
Niska masa urodzeniowa noworodka – jakie ma znaczenie dla przyszłego rozwoju dziecka?25 lipca, 2016

Czas trwania ciąży – wpływ na dalszy rozwój noworodka

Prawidłowo rozwijająca się ciąża trwa 9 miesięcy, ale zdarzają się przypadki, gdy dzieci rodzą się zbyt wcześnie lub po wyznaczonym terminie. Długość ciąży niesie ze sobą nieuniknione konsekwencje dla zdrowia dziecka. W jaki sposób czas trwania ciąży ma wpływ na dalszy rozwój noworodka?

Prawidłowy rozwój ciąży a jego zaburzenia

Długość trwania ciąży wynosi 9 miesięcy, co daje nam 280 dni. To ogólnie przyjęte ramy, które ukazują nam idealną, wręcz książkową ciążę. Gdy rozwija się prawidłowo, dziecko zdrowo rośnie w łonie matki, nie pojawiają się żadne problemy czy komplikacje. Wszystkie niezbędne narządy, tkanki czy kości mogą kształtować się wraz z wzrostem dziecka w łonie, a przyszła mama może ze spokojem wyczekiwać jego nadejścia na świat. Ten optymistyczny scenariusz niekiedy burzą różne czynniki, które mają wpływ na rozwój przebiegu całej ciąży i dalsze życia dziecka. Matka może doznać nieszczęśliwego wypadku czy nagłej choroby. Istotną przyczyną wszelkich patologii ciąży, może być stosowanie używek, takich jak alkohol, papierosy czy narkotyki. Nawet przeciążenie czy nadmierny stres, nie służą dziecku, dlatego panie w ciąży muszą dbać o siebie i maluszka, w tym wyjątkowym okresie. Im krótsza ciąża, tym gorzej dla przyszłego rozwoju i wzrostu dziecka. Okres 280 dni jest niezbędny do wykształcenia się wszystkich układów dziecka oraz przystosowania do życia pozamacicznego. Przyjście na świat stawia organizmowi nowe warunki życia, więc przez 9 miesięcy, maluch może się do nich odpowiednio przygotować. W przypadku znacznie krótszej ciąży, dochodzi do zaburzeń rozwojowych. O przedwczesnym porodzie mówimy w momencie, gdy dziecko rodzi się przed 259 dniem. To znacznie wcześniej, niż w pełni rozwinięty płód, dlatego wcześniaki, charakteryzują się o wiele słabszymi organizmami, niż dzieci urodzone w terminie. Wymagają specjalistycznej opieki medycznej i wspomagania funkcji życiowej, co umożliwia im aparatura szpitalna. Etiologia ciąży jest w tym przypadku dość mocno zróżnicowana. Przyczyną przedwczesnego porodu może być stres, zakażenie, stan zapalny czy zaburzenie procesów immunologicznych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Ciąża, która trwa mniej niż 259 dni, automatycznie wpisuje noworodka w stan wielkiego ryzyka zdrowotnego. Wcześnie urodzone dziecko, którego organizm nie został do końca wykształcony, jest narażone na rozwój wielu chorób oraz zaburzeń. Niedojrzały organizm noworodka nie pracuje tak, jak u zdrowego dziecka, urodzonego przy standardowej ciąży. W związku z tym, u maluszka można zaobserwować problemy z oddychaniem, rozwojem kończyn, wady serca, niedotlenienie czy zaburzenia intelektualne, które mogą ujawnić się na dalszym etapie życia dziecka. Lekarze wciąż napotykają wiele trudności w rozpoznaniu i leczeniu przedwczesnej ciąży.

Czas trwania ciąży a mikroflora jelitowa dziecka

Zaburzenia, które pojawiają się u noworodków, urodzonych przedwcześnie, dotyczą także mikroflory jelitowej. Długość ciąży odgrywa ważną rolę w przyszłym rozwoju życia i zdrowia dziecka. Wcześniaki są szczególnie narażone na działanie szkodliwych bakterii pochodzenia szpitalnego. Z powodu niskiej masy urodzeniowej i niewykształconego układu immunologicznego, bardzo rzadko stwierdza się u nich obecność bakterii z rodziny BifidobacteriumLactobacillus. Zamiast dobroczynnych bakterii, w układzie pokarmowym dominują bakterie gronkowca – Staphylococcus epidermidis czy paciorkowca – Enterococcus faecalis. Oprócz nich, zaobserwowano także obecność licznych patogenów takich jak Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae czy drożdżaków Candidia albicans. Kolonizacja bakterii następuje wolniej, co może przyczynić się do rozwoju martwiczego zapalenia jelit (NEC). Do czynników zagrażających, należy dodać także fakt, że dziecko urodzone przedwcześnie, nie ma kontaktu z matką tuż po porodzie. Wymaga pomocy medycznej, dlatego jest umieszczane w inkubatorze. W przypadku ciąży, trwającej 9 miesięcy, dziecko ma kontakt z bakteriami z kanału rodnego matki oraz jej skóry, co działa korzystnie na rozwój jego mikroflory jelitowej. Wcześniak nie ma możliwości nabycia bakterii od rodzicielki, ponieważ wcześniaki najczęściej rodzą się metodą cesarskiego cięcia. Bardzo często wcześniak jest poddawany antybiotykoterapii, a jego żywienie odbywa się pozajelitowo. Matka wcześniaka, nie może karmić dziecka piersią, co także pozbawia go naturalnej ochrony, pozyskiwanej z pokarmu. Mikroflora jelitowa dziecka zostaje więc zaburzona, co prowadzi do dysbiozy, chorób autoimmunologicznych oraz innych problemów zdrowotnych i rozwojowych. Wysokie ryzyko stanowi także sepsa, która może rozwinąć się u noworodka, w wyniku przedostania się szkodliwych bakterii do krwiobiegu. Zakażenie sepsą grozi śmiercią, a u wcześniaków jej ryzyko jest bardzo duże.

FFbaby – rekomendowany preparat dla przedwcześnie urodzonych dzieci

Niedobór bakterii w mikroflorze jelitowej noworodków, urodzonych przedwcześnie, można uzupełnić, stosując preparat FFbaby. Probiotyk jest specjalnie dedykowany dla niemowlaków. Drogocenne szczepy bakterii, zawarte w preparacie FFbaby, uszczelniają barierę jelitową dziecka. FFbaby zawiera dwa szczepy bakterii z gatunku BifidobacteriumLactobacillus, które wykazują silnie właściwości antagonistyczne, szczególnie wobec patogenów z grupy ClostridiumSalmonella. Przebadane szczepy spełniają wszystkie kryteria bezpieczeństwa oraz funkcjonalności, jakie są wymagane do dopuszczenia tego typu preparatów. Probiotyk FFbaby został przebadany na grupie 153 noworodków, urodzonych pomiędzy 25 a 34 tygodniem ciąży. Wieloośrodkowe badania randomizowane, zostały przeprowadzone z kontrolowanym placebo, z podwójną ślepą próbą. Już po tygodniu podawania preparatu, zaobserwowano 2-krotnie mniejszy odsetek dzieci, skolonizowanych wyłącznie patogenną florą bakteryjną. Kolonizacja bakterii Bifidobacterium breve PB04,, spowodowała 4-krotny spadek ryzyka sepsy,niż u dzieci nie skolonizowanymi Bifidobacterium breve.To dowód na to, że szczepy bakterii probiotycznych, mają korzystny wpływ na rozwój mikroflory jelitowej noworodków, urodzonych przedwcześnie. Tego typu suplementacja, zapewnia zdrowy rozwój dziecka i ochronę przed groźnymi patogenami.
Stosując FFbaby, wspomagamy pracę organizmu dziecka, zapewniając mu prawidłowy rozwój i zdrową przyszłość.

new-kidsnew-product-ffbaby
Zobacz także